Scholarships review committee/pl

From Wikimania 2010 • Gdańsk, Poland • July 9-11, 2010

* ar/العربية (missing) * cs/čeština (missing) * de/Deutsch (missing) * el/Ελληνικά (missing) * en/English (in progress) * es/español (missing) * eu/euskara (missing) * fr/français (missing) * hu/magyar (missing) * ia/interlingua (missing) * ja/日本語 (in progress) * ko/한국어 (missing) * mk/македонски (missing) * nl/Nederlands (missing) * pl/polski (published)* pt/português (missing) * ru/русский (missing) * sv/svenska (missing) * za/Vahcuengh (missing) * zh-hans/中文(简体) (missing) * zh-hant/中文(繁體) (missing) * * * * * * * * *

destination: Scholarships review committee

Członkowie programu stypendiów Wikimanii

 • Sara Crouse, Menadżer programu stypendiów (pracownik Fundacji Wikimedia)
 • Cary Bass, Koordynator techniczny programu stypendiów (koordynator wolontariatu, pracownik Fundacji Wikimedia)
 • Austin Hair, Doradca techniczny programu stypendiów Wikimanii 2010
 • Nadia El Borai, Koordynator ds. komunikacji programu stypendiów Wikimanii 2010
 • TSB, Osoba rozpatrująca wnioski o stypendia na Wikimanię 2010
 • Angela Beesley Starling, Osoba rozpatrująca wnioski o stypendia na Wikimanię 2010
 • Pedro "El Drini" Sánchez, Osoba rozpatrująca wnioski o stypendia na Wikimanię 2010
 • Alice Wiegand, Osoba rozpatrująca wnioski o stypendia na Wikimanię 2010
 • Powerek38, Osoba rozpatrująca wnioski o stypendia na Wikimanię 2010
 • Ting Chen, Osoba rozpatrująca wnioski o stypendia na Wikimanię 2010

Zadania

Osoby rozpatrujące wnioski o stypendia na Wikimanię

Obowiązki
 • Pomoc w określeniu wymogów stawianych osobom wnioskującym o stypendium.
 • Zapewnienie szybkiego rozpatrzenia i odpowiedzi na zgłoszone wnioski o stypendia.
Przykładowe aktywności
 • Uczestnictwo w cyklicznych spotkaniach on-line z szefem programu stypendiów i zespołem wolontariuszy.
 • Określanie czy kandydaci spełniają założone kryteria.
 • Wybór kandydatów, którym zostaną przyznane stypendia.

Doradca techniczny programu stypendiów Wikimanii

Obowiązki
 • Współpraca z etatowym developerem przy technicznym rozwoju i usprawnianiu procesu zgłoszeń o stypendia.
 • Pomoc osobom rozpatrującym wnioski przy technicznych aspektach oceny zgłoszeń i ich przetwarzaniu.
Przykładowe aktywności
 • Koordynowanie wymogów z etatowym developerem.
 • Projektowanie i testowanie formularza zgłoszeniowego w oparciu o zeszłoroczny przykład.
 • Obróbka danych, tworzenie raportów w oparciu o wybrane kryteria.
 • Uczestniczenie w cyklicznych spotkaniach sieciowych z szefem programu stypendiów i komitetem wolontariuszy.

Koordynator ds. komunikacji programu stypendiów Wikimanii

Obowiązki
 • Work with scholarships program manager to develop all communications and information materials for Wikimania Scholarships Program.
 • Opracowanie i utrzymanie wewnętrznych i publicznych stron wiki.
Przykładowe aktywności
 • Pomoc przy tworzenieu i sprawdzaniu formularza zgłoszeniowego.
 • Tworzenie i utrzymywanie publicznej strony "O stypendiach Wikimanii" wraz z pytaniami i odpowiedziami oraz informacjami dla zgłaszających się.
 • Uczestnictwo w cyklicznych spotkaniach on-line z szefem programu stypendiów i zespołem wolontariuszy.
 • Utrzymywanie i planownie zmian stron wiki dla komitetu wolontariuszy: notatki ze spotkań.
 • Tworzenie wzorców komunikacji do osób zgłaszających się: listy dotyczące akceptacji, odrzucenia i wciągnięcia na listę oczkujacych.
 • Obsługa ogólnych zapytań.