Jump to content

Operation "Broom"

From Wikimania 2010 • Gdańsk, Poland • July 9-11, 2010

English: Operation "Broom": Due to the fact that Gdańsk has been chosen to host the Wikimania 2010 conference, we would like to ask all interested parties to help us improve the quality of existing articles or create the missing ones related to Gdańsk on all Wikipedias as well as the material collected in all the other Wikimedia projects.

Polski: Akcja "Miotła": W związku z wybraniem miasta Gdańsk na miejsce organizacji konferencji Wikimania 2010 wszystkich zainteresowanych prosi się o pomoc przy poprawie jakości lub napisaniu brakujących haseł dotyczących Gdańska na wszystkich Wikipediach i projektach pokrewnych.

Articles for improvement on English Wikipedia Lista artykułów do poprawy na polskiej Wikipedii
Central Maritime Museum in Gdańsk Centralne Muzeum Morskie w Gdańsku
Cogeneration power station Ołowianka Elektrociepłownia Ołowianka
Gdańsk Gdańsk
Ołowianka Ołowianka
Polish Baltic Philharmonic Filharmonia Bałtycka
SS Sołdek SS Sołdek
...i wiele, wiele innych...and many, many more...